Pełne aktualizacje MMI. Znajdziesz tutaj kompletne aktualizacje MMI, zawierające oprogramowanie bazowe, aktualizację map, licencję map oraz skrypt aktywacji zielonego menu.